Evropska Komisija predlaže novi EU akcioni plan prema drogama, kako bi se poboljšale aktivnosti prema drogama

 

Komisija danas predlaže novi akcioni plan za period od 2017-2020. Novi akcioni plan omogućava snažniji odgovor na nove izazove u polju nelegalne upotrebe i trgovine drogama. Novi plan identifikuje i nova prioritetna polja za akciju, uključujući i kontrolisanje novih osihoaktivnih supstanci, kao i upotrebu novih komunikacionih tehnologija za prevenciju zloupotrebe droga i sakupljanje dokaza o potencijalnoj vezi između trgovine drogama i finansiranja terorističkih grupa, organizovanog kriminala, krijumčarenja migranata ili trgovine ljudima.

Bazirano na nalazima srednjoročne procene EU Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020 i konačnoj evaluaciji EU Akcionog plana prema drogama 2013-2016, novi Akcioni plan predlaže sledeće akcije: smanjenje potražnje, smanjenje ponude, koordinacija, međunarodna saradnja, istraživanja i informacije.

Novi Akcioni plan će biti iznet Evropskom parlamentu i savetu na diskusiju i konačno odobrenje.

Evropska Unija i države članice su tokom poslednje dve decenije zajedno razvili održivi evropski pristup u odnosu prema drogama. Ovaj pristup je sadržan u UE Strategiji za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020. koja je operacionalizovana u dva uzastopna četvorogodišnja Akciona plana.

Više o ovome, možete pročitati OVDE.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.