Entries by Udruženje PREVENT

Prevent na omladinskoj razmeni u Francuskoj

Ekipa sjajnih mladih ljudi predstavljala je Udruženje Prevent na omladinskoj razmeni “Too smart to start” organizovanoj u Sent Etjenu u Francuskoj.

To je bila prilika za upoznavanje sa mladima iz Španije, Francuske i Albanije i razmenu informacija o stanju na polju droga u ovim državama. Tokom obuke su kreirani sjajni video spotovi namenjeni prevenciji korišćenja PAS. U Lionu je izveden performans koji je prolaznike animirao da razmišljaju o opasnostima korišćenja droga…

Evropska Komisija predlaže novi EU akcioni plan prema drogama, kako bi se poboljšale aktivnosti prema drogama

  Komisija danas predlaže novi akcioni plan za period od 2017-2020. Novi akcioni plan omogućava snažniji odgovor na nove izazove u polju nelegalne upotrebe i trgovine drogama. Novi plan identifikuje i nova prioritetna polja za akciju, uključujući i kontrolisanje novih osihoaktivnih supstanci, kao i upotrebu novih komunikacionih tehnologija za prevenciju zloupotrebe droga i sakupljanje dokaza […]

Prevent učestvovao na treningu Equalizer

Na poziv Vlade Republike Srbije, u Beogradu je od 27. februara do 03. marta Miloš Spasić, član Udruženja Prevent je prisustvovao obuci Equalizer o prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod dece uzrasta od 7 do 12 godina. Obuku je prošlo više od 30 trenera i trenerkinja. Dva trenera iz Izraela, gospodin Liran Gerassi, i profesor Yossi […]