Entries by Udruženje PREVENT

Programi smanjenja štete na festivalima

Prošlog vikenda je bio početak sezone letnjih festivala u Velikoj Britaniji i nagli kraj jednog od njenih festivala – prisiljen da se rano završi zbog dva smrtna slučaja povezana sa drogom i preko 15 prijema u bolnicu. Nažalost, još dve mlade osobe su dodate na rastuću listu žrtava festivalske droge.

Dijalog između vlada i NVO

U okviru projekta Jačanje kapaciteta NVO-a i promovisanje politike prema drogama u oblasti javnog zdravlja i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi, Diogenis, u saradnji sa Mrežom za politiku prema drogama u Jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) i Kancelarijom za borbu protiv droga Srbija, organizovao je sastanak predstavnika zemalja regiona jugoistočne Evrope i predstavnika nevladinih organizacija (NVO). Sastanak […]

Iz izveštaja Evropske Komisije o napretku Srbije 2018. o pitanjima vezanim za drogu

Objavljen je novi godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama. U njemu se navodi da se Srbija smatra „tranzitnom zemljom za ilegalne migracije i krijumčarenje droge, vatreno oružje i druge robe“. U oblasti zaštite potrošača i zdravlja navodi se da nije bilo napretka u prevenciji zloupotrebe droga. Kada su u pitanju zdravstvene nejednakosti neophodno […]

Stručnjaci upozoravaju na pojavu “epidemije stimulansa”

Sa nacijom koja se još uvek oporavlja od opioidne krize, stručnjaci za prognoziranje kretanja psihoaktivnih supstanci  kažu da dolazi novi talas zavisnosti i da Sjedinjene Države nisu spremne za to.

Zloupotreba stimulansa poput metamfetamina, kokaina i čak lekova na recept kao što su Adderall i Ritalin raste širom SAD, iz jeftinih, snažnih i bogatih zaliha.