Dijalog između vlada i NVO

U okviru projekta Jačanje kapaciteta NVO-a i promovisanje politike prema drogama u oblasti javnog zdravlja i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi, Diogenis, u saradnji sa Mrežom za politiku prema drogama u Jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) i Kancelarijom za borbu protiv droga Srbija, organizovao je sastanak predstavnika zemalja regiona jugoistočne Evrope i predstavnika nevladinih organizacija (NVO). Sastanak je održan 10. maja u Beogradu, u reprezentativnoj zgradi Kluba poslanika.

Cilj sastanka bio je okupiti predstavnike odgovornih za koordinaciju politike prema drogama u zemljama Jugoistočne Evrope i predstavnike nevladinih organizacija koje rade na polju droga kako bi  razgovarali o saradnji vlasti i nevladinih organizacija na nacionalnom nivou. Sastanak je bio prilika za razmenu informacija i iskustava dobrih praksi i razmišljanje o mogućnostima buduće saradnje na nacionalnom i regionalnom nivou. Razmena informacija, iskustava i dobrih praksi vodi ka idejama o uspostavljanju struktura saradnje, koje mogu biti na obostranu korist kako za nacionalne vlasti, tako i za NVO. 

U prvom delu sastanka učesnici su razgovarali o trenutnoj situaciji saradnje, postojećim modelima i uslovima  koji  treba ispuniti za dobru saradnju. Drugi deo programa fokusirao se na oblasti saradnje između nacionalnih vlasti i nevladinih organizacija u oblasti droga vezanih za ciljeve održivog razvoja UN-a 2030 i preporuke UNGASS 2016.

Sastanak je pokazao da se odnos između vladinog i sektora civilnog društva u oblasti politike prema drogama poboljšava. Ideje koje su proistekle sa sastanka mogu doneti bolju saradnju u obostranu korist i, pre svega, u korist ključno pogođenih populacija i društva u celini.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.