KANABIS – MINUS I PLUS

Publikovano  je najopsežnije istraživanje o zdravstvenim efektima kanabisa i kanabinoida. Nacionalna akademija nauka, inženjerstva i medicine u SAD je pobrojala brojne učinke kanabisa i dala preporuke za sledeća istraživanja.

Naučnici pozivaju sve da se pre konzumiranja ljudi dobro informišu, jer bez obzira na većinski optimističan stav laika o temi, sa naučne strane je i dalje potrebno mnogo istraživanja.

Izveštaj je rezultat analiziranja više od 10 hiljada studija i o svemu je izvučeno gotovo stotinu zaključaka, a jedni od najzanimljivijih su sledeći:

TERAPIJSKI EFEKTI KORIŠĆENJA KANABISA I KANABIONOIDA

Postoje ubedljivi ili čvrsti dokazi da su kanabis ili kanabinoidi efikasni za:

 • lečenje hroničnog bola kod odraslih (kanabis)
 • lečenju mučnine i povraćanja izazvanih hemoterapijom (oralni kanabinoidi)
 • poboljšanje kod simptoma spazma koje prijavljuju pacijenti kod multipla skelroze (oralni kanabinoidi)

Postoje umereni dokazi da su kanabis ili kanabinoida efikasni za:

 • kratkoročno rešavanje problema sa spavanjem kod osoba sa poremećajem sna povezanim sa sindromom opstruktivne apneje, fibromijalgijom, hroničnim bolom, i multipla sklerozom (kanabinoidi, prvenstveno nabiksimols)

Postoje ograničeni dokazi da su kanabis ili kanabinoidi efikasni za:

 • povećanje apetita i smanjenje mršavosti u vezi sa HIV/AIDS-om (kanabis i oralni kanabinoidi)
 • poboljšanje kod klinički dokazanih simptoma spazma kod multipla skelroze (oralni kanabinoidi)
 • poboljšanja kod simptoma Turetovog sindroma (THC kapsule)
 • smanjenje simptoma anksioznosti, kao što je procenjeno testom javnog nastupa, kod osoba sa socijalnim fobijama (kanabidiol)
 • poboljšanja kod simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja (nabilon)

Postoje ograničeni dokazi statističke povezanosti kanabinoida sa:

 • boljim rezultatima (npr, mortalitet, invaliditet), nakon traumatske povrede mozga ili intrakranijalnog krvarenja

Postoji ograničena dokazi da kanabis ili kanabinoida su neefikasni za:

 • smanjenje simptoma povezanih sa demencijom (kanabinoidi)
 • smanjenje očnog pritiska povezanog sa glaukomom (kanabinoidi)
 • smanjenje simptoma depresije kod osoba sa hroničnim bolom ili multipla sklerozom (nabiksimols, dronabinol i nabilon)

 

UTICAJ KORIŠĆENJA KANABISA NA ZDRAVLJE

PSIHOSOCIJALNI UTICAJ I MENTALNO ZDRAVLJE

Verovatno je da upotreba kanabisa povećava rizik za razvoj bolesti zavisnosti. Započinjanje sa upotrebom kanabisa u mlađem dobu povećava verovatnoću razvoja problematične upotrebe kanabisa. Upotreba kanabisa će verovatno povećati rizik od pojave šizofrenije i drugih psihoza – većom upotrebom povećava se rizik. Kod osoba obolelih od šizofrenije i drugih psihoza, istorija korišćenja kanabisa može biti povezana sa boljim performansama u učenju i pamćenjau zadataka. Upotreba kanabisa izgleda da ne povećava verovatnoću razvoja depresije, anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja. Za pojedince sa dijagnozom bipolarnog poremećaja, svakodnevno korišćenje kanabisa može biti povezano sa većim simptomima bipolarnog poremećaja nego kod onih koji ne koriste. Korisnici koji problematično koriste kanabis češće prijavljuju suicidne misli nego osobe koje ne koriste kanabis. Verovatno je da redovna upotreba kanabisa povećava rizik za razvoj poremećaja socijalne anksioznosti. Upotreba kanabisa tokom adolescencije je povezana sa smanjenim akademskim dostignućima i obrazovanjem, zapošljavanjem,  prihodima, i društvenim odnosima i društvenim ulogama. Upotreba kanabisa pre vožnje povećava rizik od saobraćajnih nesreća.

REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

Postoji minimalni dokazi da je upotreba kanabisa tokom trudnoće povezana sa većim rizikom od raka kod potomaka. Pušenje kanabisa tokom trudnoće je povezano sa nižom porođajnom težinom kod beba.

RAK

Dokazi ukazuju na to da pušenje marihuane ne povećava rizik za određene vrste kancera (npr, pluća, glave, i vrat) kod odraslih. Postoje skromni dokazi da je upotreba kanabisa povezana sa jednim podtipom raka testisa.

RESPIRATORNI SISTEM

Redovno pušenje kanabisa je povezanA sa hroničnim kašljem i proizvodnjom sekreta. Odvikavanjem od pušenja kanabisa verovatno se smanjuje hronični kašalj i proizvodnja sekreta. Nije jasno da li je upotreba kanabisa pogoršava funkcije pluća i da li je povezana sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća i astmom.

 

Opširnije o zaključcima i tome što koji od dokaza znači možete pročitati na sajtu Nacionalne akademije nauke, inženjerstva i medicine SAD OVDE .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.