Konkurs za volontere u Beogradu

Udruženje Prevent želi da angažuje mlade, motivisane, proaktivne, otvorene osobe za rad sa osetljivim društvenim grupama.

Udruženje Prevent Vas poziva da se uključite u rad organizacije i budete deo nove generacije volontera koji će uticati na društvene i socijalne promene u Beogradu i šire.

Prevent je udruženje građana koje postoji od 2004. godine sa sedištem u Novom Sadu. Prevent ima bogato iskustvo u domenu rada na problemima zavisnosti, narkomanije, HIV infekcije, polnih bolesti kao i u radu sa posebno osetljivim grupama stanovništva kao što su mladi, korisnici droga i seksualne radnice. Aktivnosti se sprovode kroz edukaciju, treninge, radionice, javne akcije, terenski rad, putem elektronskih i štampanih materijala, medija, društvenih mreža, zabavnih, sportskih, kulturnih sadržaja, ali i kroz učešće u kreiranju javnih politika na svim nivoima.

Volonteri  će biti uključeni u rad cele organizacije i prvenstveno kao terenski radnici u dosezanju korisnika droga. Osobe koje koriste droge su u sukobu sa zakonom ali su istovremeno ranjive, stigmatizovane, diskriminisane i odbačene od društva uključujući i institucije sistema. Zbog straha od diskriminacije, hapšenja i neznanja retko se obraćaju institucijama. Jednim delom su interno raseljena lica sa KiM, često nemaju dokumenta, pravno su nevidljivi, a postoje i slučajevi osoba koje nemaju JMBG. Metodologija rada koja se primenjuje u pristupu ovim populacijama je smanjenje štete, što znači da se kroz rad sa ovim populacijama smanjuje šteta koja može nastati po njih same, njihovu okolinu i celokupno društvo kroz osnaživanje, povećanje znanja i dostupnosti usluga, kako bi ove osobe imale bolji i bezbedniji život.

Trening volontera obuhvata sledeće teme: bolesti zavisnosti, smanjenje štetnosti, prevencija, psihoaktivne supstance, polno prenosive i krvlju prenosive infekcije, dobrovoljno, poverljivo ili anonimno savetovanje i testiranje na HIV, diskriminacija, neformalno obrazovanje, terenski rad, omladinski rad, komunikacija i etički kodeks. Kroz obuke volonteri će steći znanje i veštine za terenski rad sa populacijama pod povećanim rizikom za dobijanje HIV-a ali i druge korisne životne veštine i znanja. Od volontera se očekuje posvećen i odgovoran rad, prisustvo sastancima jednom nedeljno, posete terenu jednom nedeljno i aktivno učestvovanje u svim vidovima komunikacije sa organizacijom (mail / telefonski pozivi…). Volonteri će moći da se angažuju i na drugim aktivnostima udruženja.

Očekujemo da se prijave:
  • Mlade osobe (od 18 do 30 godina);
  • Snažno motivisane, odgovorne i posvećene osobe;
  • Osobe sa dovoljno slobodnog vremena koje su spremne da se obavežu na rad u naredne 2 godine;
  • Osobe otvorenih stavova kako prema pomenutoj ciljnoj grupi, tako prema i drugim osetljivim grupama;
  • Samoinicijativne, kreativne i preduzimljive osobe;
  • Osobe koje imaju pristup internetu i aktivno koriste kompjuter, mail, socijalne mreže;
  • Osobe koje žele novi krug prijatelja, dobro druženje, putovanja;

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem FORMULARA na našem sajtu najkasnije do 19. avgusta 2018. godine.

Svi prijavljeni koji ispunjavaju osnovne uslove biće pozvani na intervju. Prednost će imati studenti/kinje medicine, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, specijalne rehabilitacije i srodnih nauka. Intervjui će se organizovati od 20. avgusta 2018. godine. Nakon odabira kandidata/kinja biće održana šestodnevna obuka raspoređena u više modula. Nakon obuke će uslediti  test provere znanja. Osobama koje polože test biće ponuđen dalji angažman u udruženju. Nakon položenog testa slede terenske posete osobama koje injektiraju droge zajedno sa starijim i iskusnijim kolegama, a potom i supervizijski sastanak nakon kog je moguć samostalan rad u skladu sa planom aktivnosti.

Više o Udruženju Prevent možete saznati na sajtu: http://prevent.org.rs/

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

Tel +381 21 64 27 077, +381 60 688 90 90

Mail: udruzenjeprevent@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.