Konkurs za volontere u Novom Sadu

Udruženje Prevent želi da angažuje mlade, motivisane, proaktivne, otvorene osobe za rad sa osetljivim društvenim grupama.

Udruženje Prevent Vas poziva da se uključite u rad organizacije i budete deo nove generacije volontera koji će uticati na društvene i socijalne promene u Novom Sadu i šire.

Prevent je udruženje građana koje postoji od 2004. godine sa sedištem u Novom Sadu. Prevent ima bogato iskustvo u domenu rada na problemima zavisnosti, narkomanije, HIV infekcije, polnih bolesti kao i u radu sa posebno osetljivim grupama stanovništva kao što su mladi, korisnici droga i seksualne radnice. Aktivnosti se sprovode kroz edukaciju, treninge, radionice, javne akcije, terenski rad, putem elektronskih i štampanih materijala, medija, društvenih mreža, zabavnih, sportskih, kulturnih sadržaja, ali i kroz učešće u kreiranju javnih politika na svim nivoima.

Volonteri  će biti uključeni u rad cele organizacije i prvenstveno kao terenski radnici u dosezanju korisnika droga i seksualnih radnica. Osobe koje koriste droge ili se bave prodajom seksualnih usluga su u sukobu sa zakonom ali su istovremeno ranjive, stigmatizovane, diskriminisane i odbačene od društva uključujući i institucije sistema. Zbog straha od diskriminacije, hapšenja i neznanja retko se obraćaju institucijama. Jednim delom su interno raseljena lica sa KiM, često nemaju dokumenta, pravno su nevidljivi, a postoje i slučajevi osoba koje nemaju JMBG. Metodologija rada koja se primenjuje u pristupu ovim populacijama je smanjenje štete, što znači da se kroz rad sa ovim populacijama smanjuje šteta koja može nastati po njih same, njihovu okolinu i celokupno društvo kroz osnaživanje, povećanje znanja i dostupnosti usluga, kako bi ove osobe imale bolji i bezbedniji život.

Trening volontera obuhvata sledeće teme: bolesti zavisnosti, smanjenje štetnosti, prevencija, psihoaktivne supstance, polno prenosive i krvlju prenosive infekcije, dobrovoljno, poverljivo ili anonimno savetovanje i testiranje na HIV, diskriminacija, neformalno obrazovanje, terenski rad, omladinski rad, komunikacija i etički kodeks. Kroz obuke volonteri će steći znanje i veštine za terenski rad sa populacijama pod povećanim rizikom za dobijanje HIV-a ali i druge korisne životne veštine i znanja. Od volontera se očekuje posvećen i odgovoran rad, prisustvo sastancima jednom nedeljno, posete terenu jednom nedeljno i aktivno učestvovanje u svim vidovima komunikacije sa organizacijom (mail / telefonski pozivi…). Volonteri će moći da se angažuju i na drugim aktivnostima udruženja. Trening se organizuje u okviru projekta „Briga o reproduktivnom zdravlju najugroženijih žena“ koji finansira Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade.

Očekujemo da se prijave:
  • Mlade osobe (od 18 do 30 godina);
  • Snažno motivisane, odgovorne i posvećene osobe;
  • Osobe sa dovoljno slobodnog vremena koje su spremne da se obavežu na rad u naredne 2 godine;
  • Osobe otvorenih stavova kako prema pomenutoj ciljnoj grupi, tako prema i drugim osetljivim grupama;
  • Samoinicijativne, kreativne i preduzimljive osobe;
  • Osobe koje imaju pristup internetu i aktivno koriste kompjuter, mail, socijalne mreže;
  • Osobe koje žele novi krug prijatelja, dobro druženje, putovanja;

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem FORMULARA najkasnije do 19. avgusta 2018. godine. 

Svi prijavljeni koji ispunjavaju osnovne uslove biće pozvani na intervju. Prednost će imati studenti/kinje medicine, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, specijalne rehabilitacije i srodnih nauka. Intervjui će se organizovati od 20. avgusta 2018. godine. Nakon odabira kandidata/kinja biće održana šestodnevna obuka raspoređena u više modula. Nakon obuke će uslediti  test provere znanja. Osobama koje polože test biće ponuđen dalji angažman u udruženju. Nakon položenog testa slede terenske posete i prisustvo smenama u svratištu za osobe koje injektiraju droge zajedno sa starijim i iskusnijim kolegama, a potom i supervizijski sastanak nakon kog je moguć samostalan rad u skladu sa planom aktivnosti.

Više o Udruženju Prevent možete saznati na sajtu: http://prevent.org.rs/ 

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

Tel +381 21 64 27 077, +381 60 688 90 90

Mail: udruzenjeprevent@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.