Naučite osnove programiranja za samo 350 dinara po času

Naučite osnove programiranja za samo 350 dinara po času – ostalo još samo nekoliko mesta-požuri i prijavi se do 12.10.2016. do 19 časova.

Udruženje Prevent organizuje tromesečni kurs „Uvod u programiranje“ koji će biti održavan četvrtkom od 18h kao tročas (12 termina, 36 školskih časova). Rad će se odvijati u maloj grupi od deset ljudi.  Cena kursa iznosi 100 EUR u dinarskoj protivrednosti na dan plaćanja.  Mogućnost plaćanja u dve rate.  Prijava na mail edukacijeprevent@gmail.com .

Detaljan program kursa  „Uvod u programiranje“

Kurs programiranja namenjen je početnicima bez prethodnog znanja iz ove oblasti. Kurs je sačinjen iz 12 termina, gde svaki od termina je u trajanju od 3 školska časa (3x45min). Tokom kursa polaznici će biti upoznati sa osnovnim tehnikama i principima programiranja kroz C# programski jezik i .NET Framework kao glavne biblioteke za razvoj aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologija.

Kurs je podeljen na nekoliko glavnih celina koji su osmišljeni da polaznike uvedu u osnove programiranja. Polaznici kursa ovladaće tehnikama i principima proceduralnog i objektno orijentisanog programiranja. Pored toga, polaznici će se upoznati sa bazama podataka i SQL-om, kao i kako manipulisati podacima iz baze podataka u okviru Desktop aplikacija korišćenjem ADO.NET tehnologije.

Na kraju kursa, polaznici ce biti upoznati osnovnim principima programiranja, dobiti jaku osnovu za dalje profesionalno usavršavanje i usmeravanje i biti sposobni da razvijaju funkcionalne Windows Forms i WPF Desktop aplikacije.

DAN 1 – Upoznavanje sa razvojnim okruženjem i uvod u C# programski jezik

Visual Studio

Promenljive

Tipovi podataka

Operatori

Konverzije tipova podataka

Primeri

 

DAN 2 – Uvod u programiranje kroz C# programski jezik

Naredbe grananja

Naredbe za organizaciju ciklusa

Otklanjanje programskih gresaka

Zadaci

 

DAN 3 – Uvod u programiranje kroz C# programski jezik

Nizovi

Funkcije

Zadaci

 

DAN 4 – Uvod u programiranje kroz C# programski jezik

Strukture

Enumeratori

Kolekcije

 

DAN 5 – Uvod u programiranje kroz C# programski jezik

Rad sa fajlovima

 

DAN 6 – Objektno orijentisano programiranje kroz C# programski jezik

Pojam klase

Prava pristupa članovima klase

Svojstva

Enkapsulacija

Statički članovi

Primeri

 

DAN 7– Objektno orijentisano programiranje kroz C# programski jezik

Nasleđivanje

Polimorfizam

Apstraktne klase i interfejsi

Primeri

 

DAN 8– Razvoj Desktop aplikacija – Windows Forms

Windows Forms aplikacije

Kreiranje UI-a

Kontrole

Primeri Windows Forms aplikacija

 

DAN 9 – Razvoj Desktop aplikacija – WPF

Uvod u WPF tehnologiju

XAML

Osnovne kontrole i  komponente

Primeri WPF aplikacija

 

DAN 10 – Uvod u SQL

Kreiranje baze podataka

Unos podataka

Kreiranje upita

 

DAN 11 – Razvoj Desktop aplikacija – ADO.NET + WPF

ADO.NET tehnologija

Konektovani scenario

Diskonektovani scenario

 

DAN 12 – Razvoj Desktop aplikacija – ADO.NET + WPF

Primena svih tehnologija  usvojenih u toku kursa kroz razvijanje jedne profesionalne Desktop aplikacije većeg opsega sa definisanom bazom podataka i grafičkim intefejsom.

Pogledajte galeriju fotografija sa dodele sertifikatima polaznicima koji su uspešno završili kurs Osnove Java programiranja OVDE.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.