arysen

Otvoreni poziv za konsultanta/kinju

Udruženje “Prevent” otvara poziv za konsultanta/konsultantkinju za razvoj vodiča za organizacije civilnog društva koje rade sa mladima i decom u sukobu sa zakonom na zapadnom Balkanu.

Poziv je otvoren do 20. jula, a mogu se prijaviti pojedinci, grupe i organizacije. Detaljan poziv možete preuzeti klikom OVDE.

Grupa organizacija civilnog društva koje imaju dugogodišnje iskustvo u podršci mladima u riziku od socijalnog isključivanja, okupile su se u okviru projekta “At-Risk Youth Social Empowerment” sa ciljem da unaprede politike i prakse institucija i organizacija civilnog društva koje rade sa različitim grupama mladih. U okviru projekta termin “mladi u riziku” uključuje sledeće ciljne grupe: deca i mladi u sukobu sa zakonom, deca i mladi koji koriste droge, mladi koji žive u porodicama sa istorijom konflikta sa zakonom i/ili upotrebom droga, deca i mladi ulice, mladi Romi i mladi koji su bez roditeljskog staranja. Projekat je podržan od strane Evropske unije i sprovodi se u zemljama zapadnog Balkana 45 meseci u periodu od januara 2016 do oktobra 2019. Projektni koordinator je NGO Juventas (Crna Gora) u partnerstvu sa ARSIS (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), Udruženje Prevent (Srbija), NGO Labyrinth (Kosovo) i SHL Foundation iz Nemačke.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.