Pitajte, saznajte, unapredite

Dana 20. oktobra 2016. u Mesnoj zajednici „Liman“ u Novom Sadu održano je savetovalište za starije sugrađane sa temom o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite. U radu savetovališta su učestvovali penzioneri i penzionerke sa teritorije ove mesne zajednice.

Savetovalište su vodile dipl. socijalna radnica Katarina Stolić i dipl. psiholog Sanja Kustudić.

Cilj savetovališta je upoznavanje učesnika sa temom socijalne zaštite, pravima i uslugama iz ove oblasti.

Učesnicima savetovališta je pojašnjen pojam socijalne potrebe i socijalne zaštite, kao i šta mogu da očekuju od institucija socijalne zaštite, ako se jednog dana nađu u stanju socijalne potrebe, a ne mogu sami ili uz pomoć porodice da prevaziđu problem ili zadovolje neku potrebu iz ove oblasti.

Učesnici savetovališta su dobili osnovne informacije o dostupnim institucionalnim i vaninstitucionalnim uslugama iz oblasti socijalne kao i porodično pravne zaštite. Obavešteni su o ustanovama socijalne zaštite kao i njihovim nadležnostima i uslugama, kao i uslugama koje se obezbeđuju u kućnim uslovima.

Prisutni su uzeli aktivno učešće u razgovoru kroz postavljanje pitanja, komentare, kao i davanje konstruktivnih predloga za buduće aktivnosti.

Savetovalište se realizuje u okviru projekta Udruženja Prevent “Pitajte, saznajte, unapredite” koji je podržala Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu Grada Novog Sada.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.