Poziv na konferenciju “Upotreba terenskog rada u prevenciji narkomanije”

Udruženje Prevent vas poziva na konferenciju “Upotreba terenskog rada u prevenciji narkomanije” koja će biti održana u petak, 26. decembra, sa početkom u 18h u prostorijama u Udruženja Prevent (Jovana Subotića 19).

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta “Prevencija, povezivanje, podrška” koji je sprovelo Udruženje Prevent uz podršku Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

U okviru projekta obučeno je 16 mladih terenskih radnika/ca koji su sproveli istraživanje o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci sa populacijom mladih koja slobodno vreme provodi na ulici. Istraživanjem je obuhvaćeno 527 mladih. Od toga 307 muškog pola i 227 osoba ženskog pola.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.