Poziv telima Ujedinjenih Nacija da osude zločine na Filipinima

Udruženje Prevent priključilo se pozivu koji je preko 300 nevladinih organizacija uputilo Ujedinjenim Nacijama da preduzmu hitnu akciju zbog stotine vansudskih ubistava prestupnika osumnjičenih zbog droge na Filipinima.

Grupe civilnog društva, uključujući i istaknutih NVO za ljudska prava, iz celog sveta pozvali su vlasti za kontrolu droga UN da pozovu na hitnu obustavu vansudskih ubistava prestupnika osumnjičenih zbog droge na Filipinima.

Od 10. maja 2016. godine više od 700 ljudi za koje se sumnja da koriste ili diluju drogu ubijeno je od strane policije i osvetnika na Filipinima, što je direktna posledica kampanje nedavno izabranog predsednika Dutertea da iskoreni kriminal u roku od šest meseci.

Međutim, do sada, Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) i Međunarodni odbor za kontrolu narkotika (INCB), agencije UN koje su odgovorne za globalnu kontrolu droga, nisu osudile Filipine zbog ovih teških kršenja ljudskih prava počinjenih u ime kontrole droga.

Preko 300 nevladinih organizacija danas je uputilo otvoreno pismo izvršnom direktoru UNODC-a, gospodinu Jurij Fedotovu, i predsedniku INCB, godspodinu Verner Sippu, tražeći od njih da preduzmu mere u cilju zaustavljanja vansudskih ubistava.

“Pozivamo tela Ujedinjenih nacija za kontrolu droga da javno osude zločine na Filipinima. Ovo besmisleno ubijanje ne može biti opravdano kao mera za kontrolu droga “, rekla je Ann Fordham, izvršni direktor Međunarodnog konzorcijuma za politike droga i odala da je njihovo ćutanje neprihvatljivo dok ljudi ginu na ulicama iz dana u dan.

U otvorenom pismu traži se od UNODC i INCB da pozove predsednika Dutertea da:

  • odmah prekine podsticaj da se ubijaju ljudi za koje se sumnja da koriste ili diluju drogu,
  • se poštuje Zakon za ispunjavanje međunarodnih obaveza za ljudska prava, kao što su pravo na život, zdravlje, parnični postupak i pravično suđenje, kao što je navedeno u ugovorima o ljudskim pravima koje je ratifikovala država Filipini,
  • da se promoviše dobrovoljni tretman i usluge smanjenja štete za ljude koji koriste drogu umesto obavezne rehabilitacije u vojnim logorima,
  • se ne vrati smrtna kazna za prekršaje zbog droge.

 

Ključni podaci o krizi na Filipinima zbog politike droga:

  • Predsednik Rodrigo Duterte je izabran za predsednika 30. maja 2016. godine i počeo je svoj predsednički mandat 30. juna
  • On je proglasio rat protiv droge u kojima su i policajci i civili ohrabreni da ubijaju korisnike i trgovce droga
  • 704 ljudi je ubijeno u periodu između 10. maja 2016. do 29. jula 2016. (ABS CBN News)
  • Sekretar kancelarije za komunikacije, Martin Andanar, izjavio je da je 60.000 zavisnika od droge predato vlastima (Daily Mail)

Kompletno pismo koje je upućeno možete pročitati OVDE.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.