Poziv za članove nacionalnog konsultantskog tima projekta “Budžetsko zagovaranje i nadzor u jugoistočnoj Evropi”

Udruženje “Prevent” iz Novog Sada poziva zaniteresovane da se prijave za učešće u nacionalnom konsultantskom timu projekta “Budžetsko zagovaranje i nadzor u jugoistočnoj Evropi”, koji vodi Mreža za politike prema drogama u jugistočnoj Evropi. Cilj ovog projekta je da podrži organizacije građanskog društva u njihovim zagovaračkim naporima za obedbeđivanje nacionalnih izvora finansiranja programa smanjenja štete kod osoba koje koriste droge. Projekat se sprovodi u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Nacionalni konsultantski tim u Srbiji će imati 5 članova, od kojih će većina biti stručnjaci, ali i mladi studenti ili oni koji su tek završili školovanje, a imaju želju da unaprede svoje znanje i steknu praktično iskustvo. Zainteresovani treba da poseduju iskustvo u budžetskom zagovaranju i/ili nadzoru u nevladinom sektoru i/ili zdravstvu, na lokalnom i/ili nacionalnom nivou.

Zadatak vodećeg konsutanta je da izradi analizu Budžeta Republike Srbije u oblasti zdravlja. Pored toga, obaveze članova tima su da:

  • Učestvuju u regionalnom treningu za članove konsultanstkih timova koji će se održati od 3. do 5. septembra 2018. godine u Sarajevu
  • Učestvuju u nacionalnom treningu za predstavnike organizacija građanskog društva koji će se održati od 25. do 28. septembra
  • Učestvuju u sprovođenju nacionalnog programa budžetskog zagovaranja i nadzora pružajući konsultantske usluge uključenim organizacijama građanskog društva
  • Učestvuju u prikupljanju i obradi podataka za analizu Budžeta Republike Srbije u oblasti zdravlja

Troškovi nacionalnog konsultanstkog tima pokriveni su sredstvima projekta, a njegovi članovi imaće odgovarajuću nadoknadu za svoje angažovanje.

Prijave sa biografijom koja sadrži podatke o stručnosti i iskustva u budžetskom zagovaranju i nadzoru i motivaciono pismo trebalo bi poslati na elektronsku adresu udruzenjeprevent@gmail.com najkasnije do srede, 29. avgusta 2018. godine, u 16 časova.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.