Poziv za dostavljanje projektnih predloga za dodelu malih grantova

MREŽA ZA OSNAŽIVANJE MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

Objavljuje

OTVORENI POZIV

Za dostavljanje projektnih predloga za dodelu malih grantova kao podršku implementaciji projekata organizacija građanskog društva koji doprinose socijalnoj inkluziji dece i mladih u riziku u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji.

Poziv je objavljen u sklopu projekta ‘’Osnaživanje mladih u riziku’’. Cilj ovog poziva je doprinos socijalnoj inkluziji dece i mladih u riziku u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji kroz jačanje uloge koju imaju organizacije građanskog društva u procesu pružanja socijalnih servisa, kao i u unapređenju lokalnih i nacionalnih politika i praksi.

Ukupna sredstva opredeljena za dodelu malih grantova iznose 210.000,00 EUR

Maksimalan iznos koji može biti dodeljen za realizaciju jednog projekta je 10.000,00 EUR.

Rok za dostavljanje projektnih predloga je 22. oktobar 2018. godine.

Grupa organizacija civilnog društva sa dugogodišnjim iskustvom u podršci mladima u riziku od socijalne isključenosti, okupljena na projektu “Socijalno osnaživanje mladih u riziku” ima za cilj da unapredi politike i praksu organizacija civilnog društva i institucija prema mladima u riziku od socijalne isključenosti. U okviru projekta su obuhvaćene sledeće grupe u riziku: deca i mladi u sukobu sa zakonom, deca i mladi koji koriste droge, mladi koji žive u porodicam sa istorijom sukoba sa zakonom i/ili korišćenja droga, deca i mladi koji žive ili rade na ulici, mladi romske etničke pripadnosti i deca i mladi bez roditeljskog staranja.

Projekat “Socijalno osnaživanje mladih u riziku” je podržan od strane Evropske Unije i sprovodi se u zemljama Zapadnog Balkana u periodu od 45 meseci, od januara 2016. do oktobra 2019. godine. Projekat koordinira NVO Juventas (Crna Gora), a partneri na projektu su Udruženje “Prevent” (Srbija), Asocijacija Margina (BiH), ARSIS (Albanija), HOPS (Makedonija), NGO Lavirint (Kosovo) i SHL fondacija (Nemačka). Aktivnosti se sprovode sa ciljem da se doprinese aktivnoj participaciji mladih u riziku od socijalne isključenosti u društvenim procesima na Zapadnom Balkanu. Dodatne informacije o projektu možete pronaći OVDE.

Više informacija o temama poziva, procesu prijavljivanja i kriterijumima odabira možete preuzeti na sledećem linkovima ispod:

Guidelines for submission of project proposals

Annex A – Application form

Annex B-Project Budget

ANNEX C – LFA

ANNEX D – applicant statement

ANNEX E – Partner statement

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.