Realizacija projekta „Perspektivni mladi“

Juče su u Skupštini AP Vojvodine potpisani ugovori o realizaciji projekata u okviru Akcionog plana za mlade AP Vojvodine.

Na konkursu koji je bio raspisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Udruženju Prevent odobrena su sredstva za realizaciju projekta „Perspektivni mladi“. Projekat „Perspektivni mladi“ ima za cilj upoznavanje budućih stručnjaka sa radom u NVO i privatnom sektoru radi sticanja znanja i veština za budući rad u struci.

Odabrani kandidati imaće priliku da obave praksu u Udruženju Prevent i Psihijatrijskoj ordinaciji „Baračkov“ te da zajednički sa mentorom publikuju svoj rad na zanimljiv način, kroz objavljivanje monografije radova. Početak realizacije projekta predviđen je za septembar mesec.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.