Seminari za zaposlene u obrazovanju

U toku 2012. godine Udruženje Prevent održalo je dva seminara za zaposlene u obrazovanju.

Na seminaru “Edukacija zaposlenih u obrazovanju u osnovnim školama o psihoaktivnim supstancama i prevenciji zavisnosti od psihoaktivnih supstanci” edukovano je 16 prosvetnih radnika iz Novog Sada, a održan je u oktobru 2012. godine.

Na seminaru “Edukacija prosvetnih radnika o HIV/AIDS-u” prisutni su stekli znanja i veštine da kroz radioničarski rad sa učenicima rade na prevenciji HIV infekcije. Seminar je održan u decembru 2012.

Obe edukacije finansirane su od strane Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.