Trening „Rad sa mladima u riziku od socijalne isključenosti“

U okviru projekta ARYSE koji Udruženje Prevent sprovodi u partnerstvu sa NGO Juventas i organizacijama iz regiona, pod pokroviteljstvom Evropske Komisije i Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada, održava se nacionalni trening “Rad sa mladima u riziku od socijalne isključenosti” od 21. do 24. novembra u Hotelu CePTOR, u mirnoj atmosferi Fruške gore.

Učesnici treninga su predstavnici institucija i organizacija civilnog društva iz Srbije koji rade sa mladima u riziku od socijalne isključenosti: Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, Rroma-Rota, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, Re Generacija, Somborski edukativni centar, NEOSTART, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Omladina JAZAS Novi Sad, Novosadski humanitarni centar, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Kancelarija za mlade Grada Novog Sada, CPZV – Centar za proizvodnju znanja i veština, Dečje selo Sremska Kamenica, Udruženje građana ”Kokoro”-Bor, Udruženje Remiks, Udruženje građana Šansa, Dom zdravlja “Novi Sad”. Oni imaju priliku da se upoznaju sa Smernicama za rad sa mladima u riziku, Etičkim  kodeksom, politikama bezbednosti, primerima dobre prakse, rezultatima istraživanja o položaju mladih u riziku, ali i da se međusobno bolje upoznaju, razmene iskustva i međusobno povežu. Trening facilitiraju Jarmila Bujak Stanko i Katarina Mitić, ekspertkinje sa dugogodišnjim iskustvom rada sa marginalizovanim grupama.

 

Više o projektu

Grupa organizacija civilnog društva sa dugogodišnjim iskustvom u podršci mladima u riziku od socijalne isključenosti, okupljena na projektu “Socijalno osnaživanje mladih u riziku” ima za cilj da unapredi politike i praksu organizacija civilnog društva i institucija prema mladima u riziku od socijalne isključenosti. U okviru projekta su obuhvaćene sledeće grupe u riziku: deca i mladi u sukobu sa zakonom, deca i mladi koji koriste droge, mladi koji žive u porodicam sa istorijom sukoba sa zakonom i/ili korišćenja droga, deca i mladi koji žive ili rade na ulici, mladi romske etničke pripadnosti i deca i mladi bez roditeljskog staranja. Projekat “Socijalno osnaživanje mladih u riziku” je podržan od strane Evropske Unije i sprovodi se u zemljama Zapadnog Balkana u periodu od 45 meseci, od januara 2016. do oktobra 2019. godine. Projekat koordinira NVO Juventas (Crna Gora), a partneri na projektu su Udruženje “Prevent” (Srbija), Asocijacija Margina (BiH), ARSIS (Albanija), HOPS (Makedonija), NGO Lavirint (Kosovo) i SHL fondacija (Nemačka). Aktivnosti se sprovode sa ciljem da se doprinese aktivnoj participaciji mladih u riziku od socijalne isključenosti u društvenim procesima na Zapadnom Balkanu. Dodatne informacije o projektu možete pronaći na: http://www.youtharise.me/ .

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.