arysen

Trening “Standardi i vodiči u radu sa mladima koji su u riziku od socijalnog isključivanja”

U okviru projekta ARYSEN u Skoplju održan je međunarodni trening na temu “Standardi i vodiči u radu sa mladima koji su u riziku od socijalnog isključivanja”. Trening se fokusirao na zaštitu prava, osnovnih principa rada i standarda za pružanje socijalne i zdravstvene zaštite za decu i mlade koji koriste psihoaktivne supstance, koji su u sukobu sa zakonom, koji dolaze iz porodica koje koriste psihoaktivne supstance ili su u sukobu sa zakonom, koji žive na ulici, za decu i mlade bez roditeljskog staranja, kao i decu i mlade Rome. 

Trening predstavlja deo projekta “Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti”, podržanog od strane Evropske unije, a koji se sprovodi na području Zapadnog Balkana u trajanju od 45 meseci, od januara 2016. do oktobra 2019. godine. Projektom koordinira NVO Juventas, a projektni partneri su Prevent iz Srbije, ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, NGO Labyrinth sa Kosova i SHL foundation iz Nemačke. Mreža pomenutih organizacija sprovodiće aktivnosti sa ciljem doprinosa aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa područja Zapadnog Balkana koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti.

Trening je održan u periodu od 15. do 18. oktobra 2017. godine u Skoplju, Makedonija. Trening je vodila mr sci med. Katarina Mitić, a predstavnici iz Srbije bili su Nebojša Đurasović (Udruženje Prevent), Milutin Milošević (Mreža za politike prema drogama u jugoistoćnoj Evropi), Milica Lugumerski (Somborski edukativni centar), Miloš Raič (Centar za proizvodnju znanja i veština) i Nevena Nikolić (Beogradski centar za ljudska prava).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.