Udruženje Prevent raspisuje konkurs za asistenta/kinju za finanisje i administraciju na projektu

Na osnovu člana 35. Statuta Udruženja Prevent i Pravilnika o politici zapošljavanja i angažovanja saradnika u Udruženju Prevent raspisuje se konkurs za radno mesto Asistent/kinja na projektu za finanisje i administraciju na projektu.

Asistent/kinja kinju za finanisje i administraciju će biti angažovan/a na projektu „Svratište za seksualne radnice“. Ovaj projekat je deo programa “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, podržanom od Evropske unije sa 4.331.275,56 EUR, kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Projekat se realizuje u periodu od 2 godine.

Udruženje Prevent poziva sve zainteresovane da se prijave.

Opis posla:

 • Realizacija svih finansijskih dužnosti potrebnih za efikasno funkcionisanje u skladu sa relevantnim zakonskim okvirima, a uz odobrenje Koordinatora projekta
 • Razvoj i održavanje koherentnog sistema fajliranja i arhiviranja finansijskih izveštaja za specifične projekte i organizaciju u celini
 • Kreiranje finansijskih izveštaja u skladu sa potrebama donatora
 • Vođenje računa o ažurnom i preciznom knjiženju sredstava, obaveza, prihoda, rashoda i drugih pozicija u skladu sa zahtevima posla
 • Planiranje budžeta u odnosu na definisane aktivnosti
 • Uspostavljanje i održavanje efikasne komunikacije sa agencijama, bankama i drugim relevantnim institucijama/organizacijama
 • Administriranje finansijskog sistema za rad sa više donatora
 • Zadužen/a za pripremanje potrebene dokumentacije za sprovođenje revizije
 • Praćenje propisa, stručne literature, seminara, koji se odnose na delokrug rada finansija
 • Redovna komunikacija sa knjigovodstvenom agencijom
 • Realizacija svih administrativnih dužnosti potrebnih za efikasno funkcionisanje organizacije u skladu sa relevantnim zakonskim okvirima
 • Praćenje roka za obnavljanje ugovora zaposlenih, ugovora o zakupu, memoranduma o saradnji i drugih
 • Kreiranje i ažuriranje inventorne liste.

Potrebne kvalifikacije:

 • VSS ili VŠS iz oblasti ekonomije ili SSS i relevantno iskustvo

Iskustvo, veštine i osobine:

 • Minimum godinu dana sa sličnim kapacitetima u administrativnim i finasijskim poslovima
 • Iskustvo u razvijanju partnerskih odnosa
 • Iskustvo u izradi budžeta, upravljanju i praćenju troškova
 • Iskustvo u finansijskom upravljanju u okviru projektnog ciklusa
 • Iskustvo u radu u neprofitnom/nevladinom sektoru
 • Poznavanje konteksta rada u zajednici
 • Poznavanje pravnih okvira države
 • Najviši standardi integriteta i profesionalizma
 • Dobre komunikacijske i međupersonalne veštine
 • Otvorenost za ostvarivanje odnosa sa različitim etničkim grupama
 • Razumevanje i motivacija za idenitifikovanje i iznalaženje efikasnih finansijskih rešenja
 • Sposobnost da planira svoja zaduženja, određuje prioritete i izvršava zadatke pod pritiskom
 • Sposobnost da efikasno upravlja resursima
 • Dobre organizacione sposobnosti
 • Analitičnost, sistematičnost i odgovornost
 • Samostalnost i proaktivnost u rešavanju problema
 • Kooperativnost, ekstrovertnost i spostobnost za timski rad
 • Proaktivan pristup poslu
 • Poznavanje rada na računaru
 • Znanje engleskog jezika

Uslovi rada:

Asistent/kinja za finanisje i administraciju na projektu će raditi u kancelarijama Udruženja Prevent, a po potrebi i u prostorijama svratišta za seksualne radnice i na terenu unutar Republike Srbije. Osoba koja bude odabrana zasnovaće radni odnos sa punim radnim vremenom i to na određeno vreme od 20. aprila 2016. godine do 20. decembra 2017. godine. Osoba koja bude odabrana na konkursu će biti direktno odgovorna Menadžeru projekta.

Potrebno je poslati motivaciono pismo i CV na udruzenjeprevent@gmail.com do 19. aprila 2016. godine.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.