Upoznajte Omladinskog šampiona Mladena Ćerana

Član Udruženja Prevent, Mladen Ćeran, odabran je za „omladinskog šampiona“ za HIV prevenciju među ključnim populacijama u istočnoj Evropi. Realizacija projekta je u toku.

Mladen ima 24 godine, student je psihologije i radi kao terenski radnik u Udruženju Prevent koje sprovodi preventivne programe i među populacijama seksualnih radnica i osoba koje injektiraju drogu. Usluge koje se pružaju ovim populacijama širokog su spektra, a obuhvataju psihološku podršku, dobrovoljno i poverljivo savetovanje na HIV I Hepatitis C, socijalni marketing kondoma i druge vrste podrške.

Šta je Mladena motivisalo da bude uključen u odgovor na HIV infekciju?

“Kao psihologa motivisalo me je da pružim podršku pojedincima i da unapredim kvalitet njihovih života. Posebno sam zainteresovan za smanjenje diskriminacije u društvu i institucijama prema ključnim populacijama. Moj cilj je da preko potrebna HIV prevencija bude više dostupna i prihvaćena i zato je neophodno razumeti potrebe ključne populacije i slušati njihove preporuke”.

Šta je tema projekta na kojem Mladen radi?

Projekat „Zagovaranje za mlade koji injektiraju droge i mlade seksualne radnice/-ke u Srbiji“ ima za cilj da smanji stigmu prema ovim populacijama kroz fokus grupe, diskusiju i dijaloge sa različitim lokalnim zainteresovanim stranama, da na jedno mesto dovedemo predstavnike socijalnih i zdravstvenih usluga, lokalnu vlast i mlade koji injektiraju drogu i koji se bave seksualnim radom kako bi razgovarali o ovim temama.

Više o projektu

Projekat finansira Međunarodno društvo za Sidu (IAS).

IAS čini napor da podrži učešće i smislen angažman mladih u svim aspektima odgovora na HIV. Da bi se gajilo liderstvo mladih u organizacijama zasnovanim na zajednici i jačanje kapaciteta budućih vodećih zastupnika vezano za HIV-a, IAS dodeljuje grantove organizacijama zasnovanim na zajednici u istočnoj Evropi i podsaharskoj Africi. Svaka od ovih organizacija podržava i mentoriše jednog ili više “mladih šampiona” koji vode sopstveni projekat za rešavanje nedostataka u istraživanju HIV-a i izazova vezanih za politike koji utiču na mlade ljude.

Više informacija o IAS-u možete pronaći ovde: http://www.iasociety.org/HIV-Programmes/Youth-Voices/Campaign

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.