Radionice za decu predškolskog uzrasta

/
Tokom septembra 2012. godine Udruženje Prevent realizovalo je…

Seminari za zaposlene u obrazovanju

/
U toku 2012. godine Udruženje Prevent održalo je dva seminara…